Cập nhật tiến độ dự án The Pearl Riverside tháng 05/2021

Hình ảnh mới nhất tháng 05/2021 tại khu compound The Pearl Riverside được SeaHoldings cập nhật đến quý khách hàng.

2 Copy

DJI 0138 Copy

z2473948369647 4a681a72db238a502f035cbac495bd7a Copyz2473948800257 004eecdf03e9a6003a582360d18dad31 Copy

z2473949228511 8347d7a02ed8c2750670f5994e5b31d6 Copy

z2473948680876 c2835777ff20fb6786bea56b94624e6c Copy

2 Copy

z2473948495715 b2e61cfcf811e3df43e08962cf4c544b Copy

Chia sẻ bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
error: Content is protected !!